ANSVARSFÖRSÄKRING

Allmän ansvarsförsäkring och produktansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring – allmänt ansvar och produktansvar har de flesta företag tecknat i sin företagsförsäkring. Syftet är att skydda företaget mot skadeståndsanspråk som kan uppstå till följd av att deras verksamhet eller att produkter orsakar skada på person eller egendom.

Omfattning efter land och verksamhet

Företag som bedriver särskilt riskfylld verksamhet är mer exponerade för skadestånd. Många företag har dessutom verksamhet utanför Norden med en annan skadeståndsexponeringen. Skadeståndsbeloppen kan variera beroende på länders lagstiftning och rättspraxis. USA är ett bra exempel på en marknad där det är viktigt att ansvarsförsäkringen är rätt utformad.

För företag som bedriver verksamhet i flera länder antingen direkt eller genom dotterbolag, är det viktigt att ha en ansvarsförsäkring som är utformad så att den omfattar skadeståndsskyldighet enligt gällande rätt i de länder där eventuell skada kan inträffa.

Försäkringsvillkor och utformning av produkten

En ansvarsförsäkring är vanligen utformad så den omfattar krav som grundas på gällande skadeståndsrätt i respektive land såvida inte annat framgår av försäkringen. Val av försäkringsbelopp är också en viktig parameter beroende på vilken marknad man arbetar inom samt vilka försäkringskrav som lagar / beställare kontraktmässigt ställer på produkten eller tjänsten.

Det är viktigt att avtal som ingås i alla dess former ses över av en affärsjurist och att man ex via avtal hänvisar tvister till svensk rätt i den mån det är möjligt för eliminera en allt för stor ansvarsexponering.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s