FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Fastighetsförsäkringar skall ge ett bra skydd för egendomsskador och ansvarsskador som Du som fastighetsägare kan drabbas av.

Förutom brand- och vattenskador så skall försäkringen täcka oförutsedd skada på byggnadens system för vatten, värme, ventilation, el- eller hissanläggning samt hyresförluster och rättskydd.

Vanliga tilläggsförsäkringar är:

–       Ersättning för merkostnader i samband med myndighetskrav.
–       Ersättning för merkostnader för fastighetens särart.
–       Förvaltningsförsäkring.
–       Allriskförsäkring
–       Kulvertförsäkring.
–       Olycksfallsförsäkring för besökande.
–       Oljeskadeförsäkring egen eller annans egendom.

Vanliga tilläggsförsäkringar för bostadsrättsföreningar är:

–       Styrelseansvarsförsäkring.
–       Förmögenhetsbrottsförsäkring.
–       Bostadsrättstillägg för bostadsrättsinnehavarna.

Annonser