Försäkringsbolagen

Adresser och Telefonnummer till Försäkringsbolagen vid akut skada.

ACE
Box 868
101 37 STOCKHOLM
Tel: 08-692 54 00
www.aceeurope.com

AIG Europe Limited
Skadeavdelningen
Box 3506
103 69 Stockholm

Tel +46 8 506 920 00
http://www.aig.se

Alandia
Hamnvägen 8
185 57 Täby
Tel: 08-630 02 45 efter kontorstid 08-630 02 47
www.alandia.com

Atlantica
Box 2251
403 14 Göteborg
Tel: 031-723 00 00 efter kontorstid 0200-299 300
www.atlantica.se

Brim AB
Box 19572
104 32 Stockholm
Tel: 084418970
http://www.brim.se

Chubb
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm
Tel: 08-545 01 210, efter kontorstid (larmtjänst) 020-322 322
www.chubb.se

Dina Försäkringar
Vasagatan 45
411 37 GÖTEBORG
Tel: 031-35 35 000, 08-789 48 80
www.dina.se

Europeiska Försäkrings AB
Box 1
172 13 Sundbyberg
Tel: +46 770 45 69 00     DYGNET RUNT SKADA Euro Alarm Tel: +46 770 456 919
www.europeiska.se

Skada anmäles via nätet på www.europeiska.se/sv/Foretag/
Intyg vid resa till Ryssland:
https://www.erv.se/foretag/villkor-och-intyg/forsakringsintyg-foretag/

Folksam
Skada anmäls på Tel 08-772 80 20 eller Fax 08-772 80 80
Mail foretagsskador@folksam.se
Jour  020-45 00 00

Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Växel: 08-514 200 00
Skadeanmälan: Skadejour Tel 0771-326 326 alt 0771-326 328
www.gjensidige.se

Skadereglerare Busskador  se fil Skadereglerare
Ann-Kristin Asteson Skadereglerare • Motorskador
Direkt: (+46) 855501939
Bussvillkor Motorvillkor 20131001

IF PRIVATSJUKVÅRD ( Sjukvårdsrådgivning )
Tel 020 – 620 620  ( VAL 1 )
Från utlandet Ring +48 8 792 7272

If Skadeförsäkring
Företagsskador
Västra Varvsgatan 19
211 19 MALMÖ

IF Skadecenter ( dygnet runt ) 0771-815 8 18
IF Assistance UTOMLANDSSKADOR +46 8 792 7333

Företagsförsäkringsskador anmäls till Mail skadeservice@if.se eller via nätet på följande länk: http://www.if.se/WEB/SE/FORETAG/VIDSKADA/Pages/default.aspx

Länsförsäkringar Göteborgs och Bohuslän
Lilla Bommen 8
404 84 Göteborg
Tel 031-63 80 00, efter kontorstid 020- 59 00 00
MOTORLINAN ANMÄLS SKADOR DIREKT TILL TELEFON 031-63 23 60
ALT MAIL foretagsfordon@gbg.lansforsakringar.se
www.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Halland
Box 518 301 80
Halmstad
Tel: 035 – 15 10 00 efter kontorstid 020-59 00 00
www.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Älvsborg
Box 1107
462 28 Vänersborg
Tel: 0521-27 30 00 efter kontorstid 020- 59 00 00
MOTORLINAN ANMÄLS SKADOR DIREKT TILL TELEFON 0521-27 30 00
www.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Jönköping
Box 623
551 18 Jönköping
Tel 036-19 90 00 Efter kontorstid 020-59 00 00
www.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Värmland
Box 367
651 09 Karlstad
Tel: 054-7751500 Efter kontorstid 020-59 00 00
www.lansforsakringar.se

Moderna Försäkringar
Box 7830
103 98 Stockholm
Tel: 08-56 200 600, efter kontorstid 0200-21 21 20 alt 08-657 64 31
Skadeanmälan Mail skadecenter@crawco.se alt foretag@modernaforsakringar.se
www.modernaforsakringar.se

Moderna Garanti
Birger Jarlsgatan 43
Box 7830
103 98 STOCKHOLM
Tel 08-684 128 55
post@modernagaranti.se

NordEuropa Försäkring AB
Box 55602
102 14 Stockholm
Tel: 08-664 51 00, Fax: 08-664 49 00
mail: info@nordeuropa.se
Skadeanmälan Nätet    www.nordeuropa.se/Skador.htm

Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Kontaktuppgifter för anmälning av skador till Protectors skadeavdelning:

Telefon 08-410 637 00    Telefontid: 09:00-17:00 måndag-fredag.  Direktomkoppling till Falck efter kontorstid samt helger

E-post: skador@protectorforsakring.se

 Skadereglerare för Buss:

 Ann-louise.wistbacka@protectorforsakring.se 08-410 637 14
Marie.molin@protectorforsakring.se  08-410 637 04
Robin.dahl@protectorforsakring.se 08-410 637 23
Samir.mestar@protectorforsakring.se 08-410 637 12

 Tekniker för Buss:
 Jonny.vall@protectorforsakring.se 08-410 637 20
Per.hoffmann@protectorforsakring.se 08-410 165 20

 SalusAnsvar
Tullvaktsvägen 11
106 77 Stockholm
Tel: 0200-87 60 00, efter kontorstid 020-21 66 10
www.salusansvar.se

Svedea Specialförsäkring
info@svedea.se
Växel: 08 – 790 03 00
Post- och besöksadress: Sveavägen 38, 111 34 Stockholm
Svedea Båtförsäkring
bat@svedea.se
Kundtjänst: 0771-160 190
Skadejour: 0771-160 191
Assistans: 0771-160 192
Svedea Motorförsäkring
motor@svedea.se

Trygg Hansa

Tel 077- 11 11 500
DIREKTNR BUSSKADOR KONTORSTID Tel 077-11 11 756
Tel 077-11 11 520 Brand- eller vattenskada dygnet runt
Tel 077-11 11 510 Bärgning
www.trygghansa.se
Skadeanmälan Nätet  www.trygghansa.se/foretag/anmal-en-skada/pages/default.aspx

Zurich
Tel 031-724 42 00
Tel skador dygnet runt 08-579 330 90
www.zurich.se

Tjänstereseskador Tel +46 (0)8 579 332 20 eller mail to reseskada@zurich.se

För alla andra skador dygnet runt Tel +46 (0)8 579 330 90 eller maila till:
Egendomsskador – property.claims@zurich.se
Ansvarsskador – liability.claims@zurich.se
Transportskador – cargo.claims@zurich.se
Motorskador – motorclaims@zurich.se

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Köpmansgatan 6
22101 Mariehamn
Tel: +358 (0)18 27600
www.alands.se

Annonser