INCOTERMS 2010

INCOTERMS 2010 IF

De nya INCOTERMS 2010

Vägledningarna till bestämmelserna har skrivits om och gjorts enklare att använda. Det anges till exempel mer utförligt när de olika klausulerna bör användas och vad parterna bör överväga att ingå avtal om.
International Chamber of Commerce (ICC) har under flera år arbetat med att förnya och förbättra INCOTERMS och ett stort arbete har lagts ner på att eliminera olämpliga formuleringar och klausuler.
Detta har resulterat i INCOTERMS 2010, som träder i kraft den 1 januari 2011.

INCOTERMS 2010” medför flera förändringar i förhållande till INCOTERMS 2000:

Följande fyra leveransklausuler försvinner:

DDU = delivered duty unpaid
DAF = delivered at frontier
DES = delivered ex ship
DEQ = delivered ex quay

Två nya leveransklausuler tillkommer:

DAT = delivered at terminal
DAP = delivered at place

ICC har dessutom avskaffat klausulernas gamla klassificeringar så framöver finns det bara två transportgrupper:

– ” alla transportsätt ” (omfattar villkoren EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP)
– ” transporter på vatten och inre vattenvägar ” (omfattar villkoren FAS, FOB, CFR, CIF)

Incoterms ( International Commerce Terms )

Incoterms ( International Commerce Terms ) är internationella handelstermer om hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare. De är grundläggande för internationella handelstransaktioner. Incoterms omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten. Incoterms uppdateras med jämna mellanrum för att avspegla förändrade förhållanden i världshandeln och ges ut av Internationella handelskammaren (ICC).

Group E – Departure: Utleverans

EXW. Ex Works (Angiven plats)

Denna term innebär ett minimum av skyldigheter för säljaren, i princip behöver säljaren bara göra godset tillgängligt på sin lastkaj. EXW är inte lämpligt att använda tillsammans med remburser (L/C) eller dokumentinkasson.
EXW används ofta för att ange ett grundpris i ett anbud eller ett leveransavtal, därefter byggs avtalet på med ytterligare leveransklausuler.

Group F – Main Carriage Unpaid: Huvudfrakten Obetald
FCA. Free Carrier (Angiven plats)
FAS. Free Alongside Ship (Angiven lastningshamn)
FOB. Free On Board (Angiven lastningshamn)

Dessa termer innebär att godset ska överlämnas till köparens fraktförare, antingen på en plats eller i en hamn nära säljaren. FCA är många gånger att föredra framför EXW, eftersom det förpliktigar säljaren att lyfta upp godset på fraktförarens fordon, annars riskerar köparen att själv få lyfta upp godset på ankommande lastbil. Ett annat argument är att vid köp EXW, när betalning sker vid EXW, så finns det en risk att köparen förlorar rätten till godset om säljaren gör konkurs, medan skyldigheten att betala fakturan kvarstår. FAS och FOB är endast för sjöfrakt. Dessa är kanske att föredra när säljaren har ett bättre fraktavtal på landtransporten, medan köparen bedömer att han kan göra sjötransporten billigare eller enklare. Då godset ska stuffas i container brukar detta anges, samt containerns fyllnadsgrad. F-termerna är inte att rekommendera med remburser (L/C) eller dokumentinkasson.

Ett par specialtermer som förekommer är FOBs, FOBt och FOBst, dvs FOB stowed, FOB trimmed och FOB stowed and trimmed.

Group C – Main Carriage Paid: Huvudfrakten Betald
CFR. Cost and Freight (Angiven lossningshamn)
CIF. Cost, Insurance and Freight (Angiven lossningshamn)
CPT. Carriage Paid To (Angiven lossningshamn)
CIP. Carriage and Insurance Paid to (Angiven lossningshamn)

I dessa termer har säljaren transporterat godset till en hamn eller plats nära köparen men köparen anser sig kanske kunna sköta införtullning och slutlig transport på ett billigare eller enklare sätt. C-villkoren fungerar utmärkt för remburser (L/C). CIF och CIP är bra vid
dokumentinkasson.

Group D – Arrival: Ankomst
DAF. Delivered At Frontier (Angiven plats)
DES. Delivered Ex Ship (Angiven hamn)
DEQ. Delivered Ex Quay (Angiven hamn)
DDU. Delivered Duty Unpaid (Angiven destination)
DDP. Delivered Duty Paid (Angiven destination)

Dessa termer innebär i princip att säljaren arrangerat transport hela vägen fram till köparen. Vissa skillnader förekommer dock med avseende på ansvaret att införtulla godset. Dessa termer är kanske ur ett köparperspektiv de bekvämaste, men risken är att köparen får betala mer än nödvändigt, eftersom säljarens fraktavtal kan vara dåligt, vidare lägger förmodligen säljaren vinst och försäljningspålägg på fraktdelen. DDU och DDP förpliktigar inte säljaren att lyfta av godset från ankommande fordon, köparen måste alltså hålla med truck, hjullastare eller kran, såvida inget annat avtalas. D-termerna fungerar utmärkt vid remburs och dokumentinkasso.

Med reservation för felskrivning.

Annonser