INFO – TJÄNSTERESELINAN

Klicka på nedan länk för att öppna och spara filen:

INFO MOTORLINAN – 20160601

Vår framtagna Tjänstereseförsäkringen är en paketlösning med bättre villkor och premier än den ordinarie standardprodukten i ERV.

  • Utöver ERV´s ordinarie tjänstereseförsäkringsvillkor erbjuder tjänstereselinan följande:
  • Vid tjänsteresa gäller försäkringen i max 270 dagar i en sammanhängande period.
  • 21 dagars semester i anslutning till tjänsteresa.
  • Kapitalbelopp vid dödsfall 400 000 kr och invaliditet 800 000 kr.
  • Stöldbegärlig egendom upp till 40 000 kr.
  • Ett mindre avbeställningsskydd med försäkringsbelopp: 10 000 kr per försäkrad och resa och 30 000 kr per grupp och resa.
  • Besöksolycksfallsförsäkring gäller för besökare vid tillfälligt besök på företaget. Besökaren måste vara inskriven i nordisk försäkringskassa.
  • Nyckelförlust. Om försäkringstagaren förlorar sina fordons- och/eller bostadsnycklar vid stöld, ersätts kostnader för nycklar och låsbyte med högst 15 000 kr.

 

 


Annonser