INFORMATION OM FÖRSÄKRINGS FÖRMEDLING

Information vid försäkringsförmedling Nordic Försäkring & Riskhantering AB / Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB

Klicka på ovan länk för att hämta ned filen.

Information vid försäkringsförmedling

Försäkring som förmedlas av en försäkringsförmedlare som inte är anställd hos ett försäkringsbolag är skyldig att lämna dig denna information i enlighet med Lagen om försäkringsförmedling samt Finansinspektionenens föreskrifter och allmänna råd.

Lagen om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedlaren

Din försäkring förmedlas av:

Nordic Försäkring & Riskhantering AB / Göteborgs Försäkringsmäklare P D AB
Organisationsnummer: 556340-8573
Adress: Mölndalsvägen 22, 412 63 Göteborg
Telefon: 0705-17 40 04


E-post: per.dahlkvist@nordic.se
Förmedlingen utförs av:
Per Dahlkvist och/eller Ulf Wallman, anställda hos förmedlaren.

Förmedlingsuppdraget
Försäkringsförmedlaren är en oberoende försäkringsförmedlare som förmedlar försäkringar och ger råd som opartisk rådgivare inom skadeförsäkring. Länsförsäkringar Göteborg och Bohus Län innehar ett kvalificerat innehav i försäkringsförmedlaren. Innehavet utgör inte ett majoritetsägande.

Ersättning till försäkringsförmedlaren
Skadeförsäkring:
Försäkringsförmedlarens ersättning ingår normalt i den försäkringspremie som kunden erlägger och är kostnadsneutralt mot försäkringsbolagets egna distributionskostnad om inget annat avtalats.

Registrering
Försäkringsförmedlaren finns registrerad i det register för försäkringsförmedlare som förs av Bolagsverket. Registreringen avser förmedling av skadeförsäkring. Du kan kontrollera förmedlarens rätt att utöva förmedling hos:

Bolagsverket
Postadress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolags­verket.se
http://www.bolagsverket

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821, 103 21 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
http://www.fi.se

På begäran ska de ge dig upplysning om försäkringsförmedlaren, anställda samt deras rätt att förmedla försäkringar och om den är begränsad till visst slag av försäkring och försäkrings-lasser.

Tillsyn
Försäkringsförmedlaren står under Finansinspektionens tillsyn.

Postadress: Box 7821, 103 21 Stockholm

Tel: 08-787 80 00

E-post: finansinspektionen@fi.se
http://www.fi.se/

Klagomål

Har du klagomål på försäkringsförmedlaren kan du framföra dessa till klagomålsansvarig hos försäkringsförmedlaren. Som konsument kan du även vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, http://bankforsakring.konsumenternas.se/

eller till den kommunala konsumentväg­ledaren.

Klagomålsansvarig: Per Dahlkvist, Adress: Mölndalsvägen 22, 412 63 GÖTEBORG

Telefon: 0705-17 40 04

Skadestånd

Försäkringsförmedlaren är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som kan härleda sin rätt från kunden till följd av att försäkringsförmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt God försäkringsförmedlarsed m m i 5 kap 4 § i Lagen om försäkringsförmedling.
Med god försäkringsförmedlarsed menas bland annat att försäkringsförmedlaren ska anpassa sin rådgivning till kundens önskemål och behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden. Försäkringsförmedlaren ska avråda en kund som är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till personens behov, ekonomiska förhållande eller andra omständigheter.
Vill du göra anspråk på skadestånd ska du underrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s