LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN GÅR IN SOM DELÄGARE I GÖTEBORGS FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PER DAHLKVIST AB

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Länsförsäkringar Halland går in som delägare i Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB och Försäkringsmäklarna  Väst Tommy Andersson AB.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Länsförsäkringar Halland går in som minoritetsägare i var sitt starkt lokalt förankrat sakförsäkringsmäklarbolag, Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB i Göteborg och Försäkringsmäklarna Väst Tommy Andersson AB i Halmstad. Tillträdet skedde den 1 juli.

Bakgrunden till delägarskapet är att de två länsförsäkringsbolagen bedömer det värdefullt att bidra till att stärka förutsättningarna för lokala försäkringsmäklare att verka och utvecklas.

Mäklarbolagen kommer drivas på samma sätt som tidigare. Deras lokala prägel speglar också väl Länsförsäkringars kärnmålgrupp, små och medelstora företag. Länsförsäkringsbolagen kommer att kunna bidra med stöd, inte minst utifrån de nya kommande solvensreglerna som framåt kan belasta ett mäkleri administrativt.

” Vi känner en trygghet att få en stark minoritetsägare i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Länsförsäkringar Halland i våra verksamheter som kan bidra med ett administrativt stöd mm i olika framtida frågor. Med en stark aktör som delägare kommer vi att få möjlighet att utveckla våra affärer ytterligare, samtidigt som vi skapar trygghet för våra framtida verksamheter. Vi ser ingen dramatik i detta och vi har för avsikt att fortsätta arbeta på samma sätt som vi gjort tidigare ” säger Tommy Andersson, VD och Per Dahlkvist, VD i ett gemensamt uttalande.

Thomas Kristoffersson, affärsområdeschef Företagskund och vice vd i Göteborg och Bohuslän, går in som styrelseordförande i Göteborgs Försäkringsmäklare och Gunnar Jämbring, chef Företag och Lantbruk i Halland, blir styrelseordförande i Försäkringsmäklarna Väst.

­” Vårt delägande innebär inte att vi har för avsikt att ta över den operativa styrningen utan det är viktigt att mäklerierna även framåt verkar helt självständigt på marknaden ”, säger Thomas Kristoffersson.

Annonser