Om oss

INFORMATION OM GÖTEBORGS FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PER DAHLKVIST AB

INFORMATION OM GÖTEBORGS FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PER DAHLKVIST AB

  • Företaget har funnits sedan 1989 och har sitt kontor på Mässans Gata 18 i Göteborg.
  • Vi arbetar som oberoende försäkringsförmedlare, dvs vi har inga avtal med något eller några försäkringsbolag på marknaden om att förmedla just deras produkter utan vi väljer i varje enskilt uppdrag den försäkringsgivare som erbjuder kunden de mest förmånliga villkoren. Sedan 2012-07-01 är Länsförsäkringar Göteborg och Bohus Län minoritetsägare i bolaget.
  • Vi skall utföra våra uppdrag i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling samt omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsförmedlarsed analysera och utföra för kunden lämpliga försäkringslösningar, upprätta upphandlingsunderlag härför, inhämta och utvärdera offerter från försäkringsbolag, rekommendera kunden val av försäkringsgivare samt uppfölja och uppdatera försäkringarna under försäkringsåret.
  • Vi är specialiserade på sakförsäkring inom bla företags-, fastighets-, motorfordons- och transportförsäkringar.
  • Vi har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och de utövar även tillsyn över vår verksamhet.
  • Företaget är registrerat hos Bolagsverkets över godkända försäkringsförmedlare.
  • Vi är medlemmar i vår branschförening SFM (Sveriges Försäkringsförmedlares Förening).
  • Kostnaden för förmedlingen grundar sig på årspremien och är – om inget annat avtalats – kostnadsneutral mot försäkringsbolagens egen säljkår.
  • Vid tvist rörande förmedlingen finns möjlighet att få saken prövad i Allmänna Reklamationsnämnden ( konsumenter ), Allmän Domstol eller genom skiljemanna-förfarande (om detta särskilt avtalats). Klagomålsansvarig i företaget är Per Dahlkvist, telefonnummer 031-335 75 86 och e-post per@gbgfm.se
  • Företaget har en ansvarsförsäkring via SFM (Sveriges Försäkringsförmedlares Förening) som täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Den högsta ersättningen som kan utbetalas vid skada är 1.120.200 euro.

 

 

 

Annonser