HJÄLP VID SKADA

Adresser och Telefonnummer till Försäkringsbolagen vid akut skada.

ACE
Box 868
101 37 STOCKHOLM
Tel: 08-692 54 00
www.aceeurope.com

Chartis
Box 3506
Drottninggatan 82
103 69 Stockholm
Tel: 08-506 920 00
www.chartisinsurance.com

Chubb
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm
Tel: 08-545 01 210, efter kontorstid (larmtjänst) 020-322 322
www.chubb.se

Dina Försäkringar
Vasagatan 45
411 37 GÖTEBORG
Tel: 031-35 35 000, 08-789 48 80
www.dina.se

Europeiska Försäkrings AB
Box 1
172 13 Sundbyberg
Tel: +46 770 45 69 00     DYGNET RUNT SKADA Euro Alarm Tel: +46 770 456 919
www.europeiska.se

Skada anmäles via nätet på www.europeiska.se/sv/Foretag/
Intyg vid resa till Ryssland:
www.europeiska.se/sv/Foretag/viktigt-att-veta/Intyg-vid-resa-till-Ryssland/

Folksam
Skada anmäls på Tel 08-772 80 20 eller Fax 08-772 80 80
Mail foretagsskador@folksam.se
Jour  020-45 00 00

Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Växel: 08-514 200 00
Skadeanmälan: Skadejour Tel 0771-326 326 alt 0771-326 328
Mail foretagsskador@gjensidige.se alt Fax 08-555 018 71

Globen Försäkringar AB
Palmfeltsvägen 19
121 62 Johanneshov
Tel: 08-776 40 01
Fax: 08-448 00 22
www.globenforsakringar.se

IF PRIVATSJUKVÅRD
Tel 020 – 620 620 Från Utlandet Ring +48 8 792 7272  Mail skadeservice@if.se

If Skadeförsäkring
Företagsskador
Västra Varvsgatan 19
211 19 MALMÖ

SKADEANMÄLAN på Motorlinan Grupp ( personbil, lätt lastbil mfl ):

IF Skadecenter ( dygnet runt ) 0771-815 8 18
IF Assistance UTOMLANDSSKADOR +46 8 792 7333

Företagsförsäkringsskador anmäls till Mail skadeservice@if.se eller via nätet på följande länk: http://www.if.se/WEB/SE/FORETAG/VIDSKADA/Pages/default.aspx

Länsförsäkringar Göteborgs och Bohuslän
Lilla Bommen 8
404 84 Göteborg
Tel 031-63 80 00, efter kontorstid 020- 59 00 00
www.lansforsakringar.se

Moderna Försäkringar
Box 7830
103 98 Stockholm
Tel: 08-56 200 600, efter kontorstid 0200-21 21 20 alt 08-657 64 31
Skadeanmälan Mail skadecenter@crawco.se alt foretag@modernaforsakringar.se
www.modernaforsakringar.se

NordEuropa Försäkring AB
Box 55602
102 14 Stockholm
Tel: 08-664 51 00, Fax: 08-664 49 00
mail: info@nordeuropa.se
Skadeanmälan Nätet    www.nordeuropa.se/Skador.htm

Svedea Specialförsäkring
info@svedea.se
Växel: 08 – 790 03 00
Post- och besöksadress: Sveavägen 38, 111 34 Stockholm
Svedea Båtförsäkring
bat@svedea.se
Kundtjänst: 0771-160 190
Skadejour: 0771-160 191
Assistans: 0771-160 192
Svedea Motorförsäkring
motor@svedea.se

Trygg Hansa

Tel 077- 11 11 500
DIREKTNR BUSSKADOR KONTORSTID Tel 077-11 11 756
Tel 077-11 11 520 Brand- eller vattenskada dygnet runt
Tel 077-11 11 510 Bärgning
www.trygghansa.se
Skadeanmälan Nätet  www.trygghansa.se/foretag/anmal-en-skada/pages/default.aspx

Zurich
Tel 031-724 42 00
Tel skador dygnet runt 08-579 330 90
www.zurich.se

Tjänstereseskador Tel +46 (0)8 579 332 20 eller mail to reseskada@zurich.se

För alla andra skador dygnet runt Tel +46 (0)8 579 330 90 eller maila till:
Egendomsskador – property.claims@zurich.se
Ansvarsskador – liability.claims@zurich.se
Transportskador – cargo.claims@zurich.se
Motorskador – motorclaims@zurich.se

Annonser